fbpx

טופס רישום לתוכנית למטפלים מטעם מכון אבולעפיה.

בית ספר לפסיכותרפיה יהודית קמפוס ירושלים תשפ"ב

השתתפות בשכר הלימוד ודמי רישום וטיפול

  • דמי רישום וטיפול לשנת הלימודים הראשונה 1000 ₪ שלא יוחזרו באם יתקבל אישור ממנהלת הפדגוגית שהתקבלתם ללימודים. בכל שנת לימודים נוספת ישולמו דמי רישום וטיפול בסך  500 ₪. 
  • השתתפות בשכר לימוד עבור תוכנית- הכשרת מטפלים  בפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית 11,800 ₪ לכל שנת לימודים,  כולל 2 ימי עיון, ופעילויות סדנאתיות בהתאם לתוכנית הלימודים.
  • הרשמה לקורס בודד 2000 ₪, הרשמה לסמסטר אחד 6000 ₪. הרשמה ליום עיון 1,000 ₪.
  • הרשמה לסדרת שיעורי חינוך של ד”ר מיכאל אבולעפיה 5,000 ₪

ניתן לפרוס את ההשתתפות בשכר הלימוד עד 12 תשלומים.

המעבר למסיימים את תוכנית ההכשרה לתוכנית ההתמחות מותנת באישור הועדה האקדמית.

קבלת תעודה למסיימים את תוכנית ההתמחות רק לאחר השלמת כל המטלות וההתחייבויות.

יום פתוח לתכנית לפסיכותרפיה יהודית במסלול התלת שנתי
בהנחיית ד"ר מיכאל אבולעפיה

יום ראשון
יא חשוון
17.10.21
בין השעות
21:30 - 20:30