fbpx

חזון ומטרות

במסגרת פעילותו יעסוק המכון ב:

הכשרת דור חדש של מטפלים שידע לשלב בין שיטות עבודה מוכרות ובעלות תוקף מדעי מעולם הטיפול הרגשי, לבין תוכן יהודי עמוק הלקוח מאוצרות החוכמה היהודית.

הכשרת מטפלים רגשיים להתבוננות הוליסטית, כך שידעו לבסס את הרפואה המונעת כגורם מרכזי בתוך קשר טיפולי.

פיתוח מענה משמעותי לחוסר הקיים כיום בחברה בתחום הסיוע הנפשי.

הגדלת זמינות הסיוע הנפשי עבור כל מי שזקוק לכך, בעלות ששווה לכל נפש.

קידום תכנית לרפואה נפשית מונעת במערכת החינוך- מגיל הגן ועד לתיכון.

תכנית פיתוח לשנים 2021-2026

תוכניות פיתוח לשנים 2021-2025 

 1. הקמת קמפוס ייעודי בו יתקיימו לימודים, הרצאות, סדנאות ושיעורים מקוונים. 
 2. השמה של בוגרי המכון במרכזי בריאות ציבוריים, באמצעות שיתוף פעולה של המכון עם משרד הבריאות ועם קופות החולים השונות.
 3. התמחות הסטודנטים בעבודה מעשית במוסדות בריאות הנפש כחלק מתוכנית ההכשרה.
 4. הקמת מרכז מחקר וספרייה ייעודית בתחומי התמחות המכון.  
 5. שיתוף פעולה עם המל”ג לקבלת הכרה בתוכניות הלימוד של המכון ללימודי תואר ראשון ושני. 
 6. א. תכנית בית ספרית להכשרת מורים והורים בכלי הפסיכותרפיה.
  ב. הפעלת תלמידים בכיתות וטיפול פרטני.

מקורות מימון

 1. הקמת מרכז מתנדבים ומומחים למתן עזרה ראשונה נפשית באמצעות מענה טלפוני או/ו דיגיטלי. 
 2. הקמת מרפאות ראשיות לעזרה ראשונה נפשית בירושלים. 
 3. הקמת מרפאות לעזרה ראשונה נפשית באזורים נוספים בארץ.

יום פתוח לתכנית לפסיכותרפיה יהודית במסלול התלת שנתי
בהנחיית ד"ר מיכאל אבולעפיה

יום ראשון
יא חשוון
17.10.21
בין השעות
21:30 - 20:30