fbpx

עצמאות לנפש / מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

לפעמים, האתגר הקשה ביותר בחיינו נראה שהוא האתגר לפתח את הקול העצמי, העצמאי, העוצמתי, רחוק מהרעש החברתי, הסביבתי, לגלות מהו הקול הפנימי שלי, כפרט, כאומה. ביום העצמאות למדינה אנחנו שואלים את עצמנו איך לבנות באמת עצמאות גם נפשית.

לצאת באמת ממצרים / מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

התרבות המערבית פתחה לפני מאה שנה תרבות הדמיונות. אמרו למחנכים שהעיקר אצל הילדים זה לפתח את הדמיון, ומזה נובע ספרות דמיונית, סרטים דמיוניים, הוליווד, וולד דיסני, הארי פוטר וכד’. אלא שאנחנו רואים שככל שהילד הוא בעל יכולת לדמיין ככה הוא עלול להיות סגור חברתית יותר, והוא אינו חפץ כל כך להתפלל, והוא בעל נטייה להיות כפוי טובה וכד’…

לעולם החול מכיל את הקודש והקודש מכיל את החול/מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

בפסיכולוגיה, בחינוך ילדים, ובכל תחום שמופיע לעת התחייה הלאומית של האומה הישראלית בארצה, נראה שהקודש מכיל את החול והחול מכיל את הקודש. כי החול הוא הבסיס של הקודש כמו שהגוף הוא הבסיס של הנשמה, והנשמה היא מקור הקיום של הגוף.

סור מרע ועשה טוב בדרך אל האושר/מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

אירועים המתרחשים בעולם ומשתקפים אלינו דרך החדשות, יכולים וצריכים ללמד אותנו דבר מה על עצמנו. אנו צריכים להתייחס לתמונות הקשות או לבשורות הרעות המגיעות אלינו מתוך התבוננות עמוקה, הנושאת מסר. לא כלאחר יד.

האם התחושה משפיעה על הרגש, או הרגש על התחושה?/מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

יש ילדים שנולדים עם תחושה לא נעימה, ילדים שמיד לאחר הלידה, לא ישנים בלילות ומרבים לבכות. האם יש תחושה ראשונית הנובעת מהלידה ומשפיעה על הרגשות? או האם מקור התחושות הללו בהיריון?

רגע של מחלוקת/מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

יש מי שמתמחים בפסיכיאטריה ובוחרים לעצמם שיטת עבודה עם מטופלים. יש מי שמביאים איתם ללימוד עולמות תוכן אחרים, שגורמים להם לבחון את התפיסות המקובלות בראייה ביקורתית.

איך לשמור על שפיות משפחתית בתקופת הקורונה/מאת ד"ר אבולעפיה

מגפת הקורונה הביאה אתה התכנסות משפחתית מסוג שמעולם לא חווינו. המרחב של כל אחד מבני הבית נשחק, והחיים המשותפים כמשפחה עוברים הגדרה מחדש. “ביתי הוא מבצרי”.

ושמחת בחגיך – על עבודת השמחה/מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה

להיות בשמחה – זו עבודה. עבודה שבה כל אחד הוא המנכ”ל של עצמו. גם אם הוא חולה. גם אם הוא מובטל. גם אם פקד אותו יום קשה, תקופה קשה או אפילו אסון. זה נכון תמיד, אבל נכון עוד יותר בחג הסוכות שבו נצטווינו מפורשות על השמחה.