fbpx

מנהלה

“זאת לא אקדמיה קרה, הקשר עם התלמידים במכון הוא הרבה מעבר”
מולי גרוסמן

פסיכותרפיה יהודית אינטגרטיבית

“זאת לא אקדמיה קרה, הקשר עם התלמידים במכון הוא הרבה מעבר”
מולי גרוסמן

הלימודים במכון הינם לימודי תעודה ומוכרים לגמול השתלמות. בוגרי המכון משתלבים בעולם הטיפול כמטפלים מוסמכים ומוכרים כמטפלים בשיטת אבולעפיה.

צוות ההנהלה

בהנהלת המכון עומד צוות מנוסה ומקצועי שמוביל את המכון קדימה. הצוות אמון על גיבוש הסילבוס העשיר, בחירת המרצים מהשורה הראשונה ועל ניהול תקציב מאוזן ויציב.

דר' מיכאל אבולעפיה

מייסד ויו"ר מכון אבולעפיה

זאב גולדשטיין

מנכ"ל המכון

הרב יהונתן ידווב

מנהל אקדמאי ומרצה
ר"מ בישיבת לב ת"א

ליבי באומל

מנהלת משרד

דר' מיכאל אבולעפיה

מייסד ויו"ר מכון אבולעפיה​

זאב גולדשטיין

מנכ"ל המכון​

הרב יהונתן ידווב

מנהל אקדמאי ומרצה
ר"מ בישיבת לב ת"א

ליבי באומל

מנהלת משרד

לוח זמנים אקדמאי לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

סמסטר א'

מועד

מספר שיעור

תאריך לועזי

תאריך עברי

יום ראשון ללימודים

שיעור 1

30.10.22

ה' חשוון תשפ"ג

שיעור 2

6.11.22

יב' חשוון תשפ"ג

שיעור 3

13.11.22

יט' חשוון תשפ"ג

שיעור 4

20.11.22

כו' חשוון תשפ"ג

שיעור 5

27.11.22

ג' כסלו תשפ"ג

שיעור 6

4.12.22

י' כסלו תשפ"ג

שיעור 7

11.12.22

יז' כסלו תשפ"ג

חופשת חנוכה

18.12.22

כד' כסלו תשפ"ג

חופשת חנוכה

25.12.22

א' שבט תשפ"ג

שיעור 8

1.1.23

ח' טבת תשפ"ג

שיעור 9

8.1.23

טו' כסלו תשפ"ג

שיעור 10

15.1.23

כב' טבת תשפ"ג

שיעור 11

22.1.23

כט' טבת תשפ"ג

שיעור 12

29.1.23

ז' שבט תשפ"ג

שיעור 13

5.2.23

יד' שבט תשפ"ג

חופשת סמסטר

12.2.23

כא' שבט תשפ"ג

חופשת סמסטר

19.2.23

כח' שבט תשפ"ג

סמסטר ב'

מועד

מספר שיעור

תאריך לועזי

תאריך עברי

שיעור 1

26.2.23

ה' אדר תשפ"ג

חופשת פורים

5.3.23

יב' אדר תשפ"ג

שיעור 2

12.3.23

יט' אדר תשפ"ג

שיעור 3

19.3.23

כו' אדר תשפ"ג

שיעור 4

26.3.23

ד' ניסן תשפ"ג

חופשת פסח

חופשת סמסטר

2.4.23

יא' ניסן תשפ"ג

חופשת פסח

9.4.23

יח' ניסן תשפ"ג

שיעור 5

16.4.23

כה' ניסן תשפ"ג

שיעור 6

23.4.23

ב' אייר תשפ"ג

שיעור 7

30.4.23

ט' אייר תשפ"ג

שיעור 8

7.5.23

טז' אייר תשפ"ג

שיעור 9

14.5.23

כג' אייר תשפ"ג

שיעור 10

21.5.23

א' סיוון תשפ"ג

שיעור 11

28.5.23

ח' סיוון תשפ"ג

שיעור 12

4.6.23

טו' סיון תשפ"ג

שיעור 13

19.6.23

כב' סיון תשפ"ג

יום פתוח לתכנית לפסיכותרפיה יהודית במסלול התלת שנתי
בהנחיית ד"ר מיכאל אבולעפיה

יום ראשון
יא חשוון
17.10.21
בין השעות
21:30 - 20:30