fbpx

פעילויות המכון

לכל הסטודנטים שלנו מכנה משותף – סקרנות ומוכנות לקבל מכיוונים שונים

פעילויות המכון

“לכל הסטודנטים שלנו מכנה משותף – סקרנות ומוכנות לקבל מכיוונים שונים”
מיכאל אבולעפיה

פעילות המכון 2015-2022
1. פיתוח תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית.
2. שני מחזורים ובהם כ-60 בוגרים אשר סיימו את לימודיהם, רובם ככולם עוסקים במקצוע.
3. בימים אלו לומדים במכון למעלה מ- 80 סטודנטים בשלושה מחזורים, כאשר כל הלומדים הינם בעלי תארים אקדמיים רלוונטיים ו/או רקע וניסיון בטיפול.
4. במחוז חיפה של משרד החינוך התקיימו כ- 10 השתלמויות מחוזיות מטעם המכון- למורים, מפקחים, מנהלי בתי ספר ממלכתי דתי ולגננות.
5. הועברו קורסים ייחודים לרבני בתי ספר בחמ”ד.
6. המכון מפעיל מרכז סיוע לציבור הרחב באמצעות מענה טלפוני של מרצים וסטודנטים מתנדבים.
7. בכל שבוע מתקיימות הרצאות מקצועיות של מומחי המכון לקהל הרחב, במטרה לתת כלים להתמודדות עם חרדות, דיכאונות, משברים משפחתיים ובעיות בחינוך

תוכניות פיתוח לשנים 2021-2025
1. הקמת קמפוס ייעודי בו יתקיימו לימודים, הרצאות, סדנאות ושיעורים מקוונים.
2. השמה של בוגרי המכון במרכזי בריאות ציבוריים, באמצעות שיתוף פעולה של המכון עם משרד הבריאות ועם קופות החולים השונות.
3. התמחות הסטודנטים בעבודה מעשית במוסדות בריאות הנפש כחלק מתוכנית ההכשרה.
4. הקמת מרכז מחקר וספרייה ייעודית בתחומי התמחות המכון.
5. שיתוף פעולה עם המל”ג לקבלת הכרה בתוכניות הלימוד של המכון ללימודי תואר ראשון ושני.
6. א. תכנית בית ספרית להכשרת מורים והורים בכלי הפסיכותרפיה.
ב. הפעלת תלמידים בכיתות וטיפול פרטני.

יום פתוח לתכנית לפסיכותרפיה יהודית במסלול התלת שנתי
בהנחיית ד"ר מיכאל אבולעפיה

יום ראשון
יא חשוון
17.10.21
בין השעות
21:30 - 20:30