fbpx

פעילויות המכון

לכל הסטודנטים שלנו מכנה משותף – סקרנות ומוכנות לקבל מכיוונים שונים

פעילויות המכון

"לכל הסטודנטים שלנו מכנה משותף – סקרנות ומוכנות לקבל מכיוונים שונים"
מיכאל אבולעפיה

פעילות המכון 2015-2022
1. פיתוח תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית.
2. שני מחזורים ובהם כ-60 בוגרים אשר סיימו את לימודיהם, רובם ככולם עוסקים במקצוע.
3. בימים אלו לומדים במכון למעלה מ- 80 סטודנטים בשלושה מחזורים, כאשר כל הלומדים הינם בעלי תארים אקדמיים רלוונטיים ו/או רקע וניסיון בטיפול.
4. במחוז חיפה של משרד החינוך התקיימו כ- 10 השתלמויות מחוזיות מטעם המכון- למורים, מפקחים, מנהלי בתי ספר ממלכתי דתי ולגננות.
5. הועברו קורסים ייחודים לרבני בתי ספר בחמ”ד.
6. המכון מפעיל מרכז סיוע לציבור הרחב באמצעות מענה טלפוני של מרצים וסטודנטים מתנדבים.
7. בכל שבוע מתקיימות הרצאות מקצועיות של מומחי המכון לקהל הרחב, במטרה לתת כלים להתמודדות עם חרדות, דיכאונות, משברים משפחתיים ובעיות בחינוך

תוכניות פיתוח לשנים 2021-2025
1. הקמת קמפוס ייעודי בו יתקיימו לימודים, הרצאות, סדנאות ושיעורים מקוונים.
2. מתן המלצות לבוגרי המכון עבור השמה עתידית במרכזי בריאות הנפש, משרד הבריאות וקופות החולים. מתאים במיוחד לבעלי תואר שני בתחום הטיפול.
3. התמחות הסטודנטים בעבודה מעשית ע"י הדרכה פרטנית כחלק מתכנית ההכשרה. (ההדרכה כרוכה בתשלום נפרד)
4. הקמת מרכז מחקר וספרייה ייעודית בתחומי התמחות המכון.
5. בחינת שת"פ עם המל"ג לקבלת הכרה בתוכניות הלימוד של המכון.
6. א. תכנית בית ספרית להכשרת מורים והורים בכלי הפסיכותרפיה. מותנה באישור משרד החינוך.
ב. הפעלת תלמידים בכיתות וטיפול פרטני. מותנה באישור משרד החינוך.

דילוג לתוכן