fbpx

פורום המטפלים של מכון אבולעפיה

מטרת הפורום היא ליצור קהילה שמעלה ומעצימה את יכולות הטיפול של כל אחד מאתנו.
מוזמנים להעלות ולשתף מקרים שעולים אצלכם בקליניקה, ולהגיב למקרים של חברי הקהילה.
הפורום פתוח לסטודנטים, בוגרים ומרצים של מכון אבולפעיה

 • הפורום ניתן ככלי לשיתוף בלבד ואינו מובא כתחליף לייעוץ ו/או טיפול פסיכולוגי ו/או מקצועי, ואין לראות בהם ייעוץ ו/או טיפול של אנשי מקצוע, כגון פסיכולוגים, מטפלים וכדומה.
 • המשתתפים מתבקשים לשמור על צנעת הפרט, חסיון טיפולי ולהתבטא בעדינות ובצניעות
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר, לערוך ולהסיר נוסח ו/או פרסום של תכנים בפורום שאינם ראויים ו/או אינם עומדים בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום על פי חוקי מדינת ישראל.
 • המשתמשים בפורום, מסכימים, מתחייבים ומאשרים כי ידוע להם:
  שהאחריות לתוכן שיועלה ו/או יימסר לפרסום יהיה באחריותו הבלעדית, לרבות שינויים ועריכות שיבוצעו על ידי האתר;
  כי מידע ותכנים שתציג באתר, לרבות, שאלות, הצעות, תגובות, רעיונות, תמונות, וידאו או מידע אחר, יוצגו באחריותך הבלעדית והמלאה;
  שהאתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המשתמשים.
 • עת שיגור או מסירת תכנים באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין היתר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:
  כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
  כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
  כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
  כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
  כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.
 • האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מגולש מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.
 • מסירת תכנים לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר.
למידה קבוצתית

אין לכם גישה לפורום? השאירו פרטים ונחזור אליכם

יום פתוח לתכנית לפסיכותרפיה יהודית במסלול התלת שנתי
בהנחיית ד"ר מיכאל אבולעפיה

יום ראשון
יא חשוון
17.10.21
בין השעות
21:30 - 20:30